Skriftlig spørsmål fra Odd Roger Enoksen (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:243 (2002-2003)
Innlevert: 17.01.2003
Sendt: 20.01.2003
Spørsmålet er trukket tilbake

Odd Roger Enoksen (Sp)

Spørsmål

Odd Roger Enoksen (Sp): Det framgår av Nationen at Forsvaret vil lagre klasebombene av typen MK 20 til 2010. I brev til Forsvarskomiteen datert 23.12.02 viser ministeren til "Forsvarets beslutning høsten 2001 om å lagre det norske forsvarets klasebomber for fremtidig destruksjon." Brigader Kjell Grandhagen har tidligere uttalt at kapasitetsproblemer er en av årsakene til at bombene ikke er destruert. I følge Nationen finnes det ledig kapasitet.
Vil ministeren ta initiativ til at disse klasebombene destrueres umiddelbart?

Begrunnelse

Blindgjengere fra klasebomber kan sammenlignes med antipersonellminer. Som miner er de offerutløst. I løpet av de siste årene har det blitt et økende press for å få stans i bruken av klasebomber. Hovedbegrunnelsen er de store humanitære konsekvensene. Blindgjengere fra klasebomber er farlige og ustabile og kan lett utøses med full og dødelig kraft. I områder der disse har vært brukt de senere år, i Kosovo i 1999 og i Afghanistan, er et stort antall sivile lemlestet og drept av slike blindgjengere lenge etter at krigshandlingene er over. Human Rights Watch har nylig påpekt at de amerikanske sprengladningene har "drept eller såret mange sivile, særlig barn, både under og etter bombetoktene."
De norske klasebombene av typen MK 20 er i følge Norsk Folkehjelp særlig farlige og humanitært uakseptable fordi de har en høy blindgjengerate. De bør derfor destrueres umiddelbart.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: .