Skriftlig spørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:247 (2002-2003)
Innlevert: 20.01.2003
Sendt: 21.01.2003
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 29.01.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Er Mossad fortsatt å betrakte som en samarbeidende tjeneste for norske myndigheter?

Begrunnelse

Det har kommet fram i mediene at den israelske etterretningsorganisasjonen Mossad kommer til å sende dødsskvadroner til utlandet for å likvidere antatte fiender av Israel.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Det følger av politiloven § 17c at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) skal samarbeide med andre lands politimyndigheter samt sikkerhets- og etterretningstjenester. Denne bestemmelsen er også nedfelt i § 3 i Overvåkingsinstruksen av 19. august 1994. Omfanget og karakteren av dette samarbeidet varierer, både ut fra praktisk behov, men også grunnet ulikheter i politiske, rettslige og kulturelle forhold.

Generelt sett er norske myndigheters samarbeid med andre lands sikkerhets- og etterretningstjeneste forsterket de senere år. Dette er en naturlig følge av endrede sikkerhetsmessige forhold. I denne forbindelse finner jeg det naturlig å vise til Sikkerhetsrådets resolusjon nr. 1373 av 28. september 2001, som forplikter medlemslandene til samarbeid i arbeidet med å bekjempe terrorisme.

PST oppgir ikke offentlig hvilke andre lands tjenester man konkret samarbeider med. Av naturlige årsaker ber jeg om forståelse for dette prinsippet. Jeg vil ellers vise til at Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS) som etter oppdrag fra Stortinget fører kontroll med de hemmelige tjenesters virksomhet, også går gjennom tjenestenes samlede internasjonale portefølje.