Skriftlig spørsmål fra Morten Lund (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:258 (2002-2003)
Innlevert: 24.01.2003
Sendt: 27.01.2003
Besvart: 03.02.2003 av finansminister Per-Kristian Foss

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): Da EØS-avtalen ble vedtatt hevdet Senterpartiet at den differensierte arbeidsgiveravgiften kunne være i strid med EUs regelverk, og at vi trolig ikke ville få videreføre denne ordningen. Nå ser det ut til at ordningen må avvikles, og erstattes med generelle virkemidler. Til Dagens Næringsliv 24. januar 2003 sier finansministeren at vi ville fått bedre ordninger dersom vi hadde vært EU-medlem.
Hvilke EU-land har tilsvarende særordninger for distriktsstøtte av det omfang og den karakter som Norge har?

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Mine uttalelser til Dagens Næringsliv var knyttet til utformingen av regelverket og fortolkningen av dette. I en situasjon med medlemskap i EU ville Norge i større grad vært i direkte dialog med EU-kommisjonen om ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift, ikke minst i forbindelse med utvikling av nytt regelverk på området. Eksisterende regelverk for regionalstøtte ble vedtatt i 1998, og nytt regelverk skal være vedtatt av EU-kommisjonen i 2005 med virkning fra 1. januar 2007. Sammen med nordiske naboland ville vi stått sterkere i en felles argumentasjon overfor EU-kommisjonen om å tillate virkemidler som ivaretar behovet for støtte til perifere regioner med permanente avstandsulemper ved spredt bosetting, lav befolkningstetthet, kaldt klima mv. Differensiert arbeidsgiveravgift er et virkemiddel som møter ovennevnte utfordringer på en effektiv måte.

Noe helt tilsvarende virkemiddel, som samtidig utgjør en så stor andel av den samlede distriktspolitiske virkemiddelinnsatsen i det enkelte land, har jeg ikke noe eksempel på innenfor EU/EØS. I de fleste av EUs medlemsland er det i første rekke gjennom strukturfondene at den viktigste og største distriktspolitiske innsatsen finner sted, og i flere av EUs regioner har dette virkemidlet et økonomisk omfang som er sammenlignbart med den norske ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.