Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:278 (2002-2003)
Innlevert: 31.01.2003
Sendt: 03.02.2003
Besvart: 11.02.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Viser til oppslag i Aftenposten 29. januar hvor en kan lese at Kulturminnefondet trolig kommer til å begynne å dele ut penger først til høsten 2003. Dette står i skarp kontrast til statsrådens uttalelse i kvartalsmagasinet Fortidsvern om at fondet skal være i drift innen utgangen av 2002.
Kan statsråden gjøre rede for årsaken til Miljøverndepartementets forsinkelse i arbeidet med Norsk kulturminnefond?

Begrunnelse

I forslag til statsbudsjett for 2003 (St.prp. nr. 1 (2002-2003)) heter det om Kulturminnefondet at "I løpet av hausten 2002, vil det bli oppnemnd styre og fastsett vedtekter for fondet". Dette har ikke skjedd.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: I samsvar med St.prp. nr. 1 (2002-2003) arbeider Miljøverndepartementet med å få på plass de nødvendige styringsdokumenter for Kulturminnefondet, bl.a. vedtekter og retningslinjer samt avklaring av juridiske problemstilling knyttet til fondets myndighetsutøvelse. I tillegg vil vi oppnevne styret. Arbeidet knyttet til en del juridiske problemstillinger har vist seg å være mer omfattende enn forutsatt, og har derfor tatt noe lengre tid enn planlagt. Disse problemstillingene er nå nærmest avklart og fondsmidlene for 2003 kan lyses ut. Forsinkelsen pga. behov for en grundigere juridisk prosess har dog ingen betydning for utbetalingene i 2003, avkastningen i henhold til forutsetningen blir utbetalt i sin helhet i inneværende år.