Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:281 (2002-2003)
Innlevert: 03.02.2003
Sendt: 03.02.2003
Besvart: 07.02.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Finnes det statistikk som viser hvor mange forhåndsvarslede kontroller politidistriktene har gjennomført hos private våpeneiere, siden den nye våpenloven trådte i kraft?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Spørsmålet har vært forelagt Politidirektoratet som bl.a. har svart:"Politidirektoratet har ingen statistikk som viser hvor ofte adgangen til kontroll av oppbevaringen av sivile skytevåpen har blitt benyttet. Direktoratet har imidlertid kontaktet et utvalg politidistrikt og fått opplyst at det ikke har vært gjennomført noen kontroller i Helgeland, Romerike, Salten og Troms politidistrikter. I Hordaland politidistrikt var det gjennomført minst tre kontroller, mens det i Agder politidistrikt (gamle Kristiansand politidistrikt) har vært gjennomført én kontroll. Oslo politidistrikt opplyste at det har vært gjennomført ca. ti kontroller. Oslo politidistrikt opplyste videre at det er planlagt gjennomført flere kontroller i inneværende år."La meg tilføye at kontrollhjemmelen tilsikter en forebyggende og holdningsskapende effekt uavhengig av hvor ofte den benyttes. Justisdepartementet har tidligere gitt retningslinjer om at våpeneiere med samlerstatus eller som oppbevarte et større antall våpen, skulle prioriteres.