Skriftlig spørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:302 (2002-2003)
Innlevert: 10.02.2003
Sendt: 11.02.2003
Besvart: 17.02.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Hvordan vil Regjeringen benytte Stortingets ekstrabevilgning på 10 mill. kr for å forsere arbeidet med E6 på strekningen Klemetsrud-Assurtjern?

Begrunnelse

Under behandlingen av statsbudsjettet for 2003 foretok et flertall en påplussing på 10 mill. kr til strekningen Klemetsrud-Assurtjern. Utbyggingen kom i gang høsten 2002, og er en del av arbeidet med å utbedre E6 til motorvei med minst fire felter på hele strekningen fra Oslo til Svinesund.
Dagens situasjon er at E6 har minst fire felter på hele strekningen fra Jessheim/Oslo Lufthavn Gardermoen, gjennom Oslo og til Kambo ved fylkesgrensen mellom Akershus og Østfold, med unntak av ca. 16 km mellom Klemetsrud og Vinterbro.
Det haster med å få fire felter. Dette fordi ulykkesfrekvensen er høy og fremkommeligheten svært dårlig store deler av døgnet på den eksisterende tofeltsstrekningen.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Prosjektet Klemetsrud-Assurtjern har en styringsramme på 549 mill. kr og en kostnadsramme på 579 mill. kr. Ekstrabevilgningen på 10 mill. kr utgjør i så måte en relativt liten del av totalbeløpet, og det er vanskelig å si eksakt hva akkurat disse midlene vil bli brukt til. Anlegget har så langt gått uten spesielle problemer, noe som er mest avgjørende for god framdrift.

Ekstrabevilgningen vil, som en del av totalbevilgningen, bidra til å sikre god framdrift for prosjektet i 2003. Forutsatt tilstrekkelige bevilgninger i 2004 kan parsellen åpnes for trafikk høsten 2004, som forutsatt.