Skriftlig spørsmål fra Bjørgulv Froyn (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:317 (2002-2003)
Innlevert: 17.02.2003
Sendt: 17.02.2003
Besvart: 21.02.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Bjørgulv Froyn (A)

Spørsmål

Bjørgulv Froyn (A): Viser til tidligere behandling av GSM-R i Stortinget hvor det bl.a. ble satt frister for utbygging, og at finansiering av prosjektet og prosjektorganisasjonen skulle ordnes slik at dette ikke skulle forsinke fremdriften.
Kan statsråden forsikre at utbyggingen av GSM-R går som forutsatt av Stortinget?

Vedlegg til spørsmål:

Brev fra IKT-Norge v/generalsekretær Per Morten Hoff til Bjørnulv Froyn. Brevet er datert 10. februar 2003.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Samferdselsdepartementet har bedt Jernbaneverket om å sette i gang anbudsprosessen for GSM-R. For å kunne overholde de vedtatte frister er det bl.a. nødvendig å kjøre parallelle prosesser med (1) anbudsutlysing av GSM-R før prosjektet tas opp til bevilgning, og (2) ekstern kvalitetssikring av plandokumentene og kostnadsoverslagene til GSM-R. Tilbudene fra anbudsprosessen ventes å foreligge omtrent samtidig med at GSM-R-prosjektet er ferdig kvalitetssikret i begynnelsen av april 2003.

Jeg vil understreke at det opplegget som skisseres ovenfor er stramt tidsmessig, og at det fortsatt er betydelige usikkerhetsmomenter i forhold til oppstart og gjennomføring av GSM-R-prosjektet. Jeg tar sikte på å komme tilbake til saken i vårsesjonen.