Skriftlig spørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:322 (2002-2003)
Innlevert: 17.02.2003
Sendt: 18.02.2003
Besvart: 25.02.2003 av utenriksminister Jan Petersen

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Vil utanriksministeren ta noe initiativ overfor Tyrkia for å undersøke tilstanden til Öcalan og om tilhøva Abdullah Öcalan lever under er i samsvar med internasjonal lov og menneskerettar?

Begrunnelse

Kurdarleiaren Abdullah Öcalan sitter fengsla i Tyrkia. Han har vore totalt isolert og utan kontakt med familie og advokatar dei siste 12 vekene.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Abdullah Öcalan ble som kjent dømt til døden i 1999 etter å ha blitt funnet skyldig i en rekke svært alvorlige forbrytelser, bl.a. mot landets antiterrorlover. Öcalan soner i fengselet på Imrali-øya vest i Tyrkia. Etter de tyrkiske grunnlovsreformene i 2002 ble dommen omgjort til livsvarig fengsel.

Tyrkia ratifiserte i 1988 Den europeiske konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Delegasjoner fra Europarådets torturkomité (CPT) har siden 1999 besøkt Imrali-fengselet flere ganger for å vurdere Abdullah Öcalans soningsforhold.

Det siste besøket fant sted 17. februar i år. Torturkomiteens rapport fra dette besøket er ennå ikke ferdig. Det synes naturlig å avvente komiteens vurdering av Öcalans soningsforhold og tyrkiske myndigheters reaksjoner på rapporten før andre initiativ eventuelt vurderes.