Skriftlig spørsmål fra Akhtar Chaudhry (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:324 (2002-2003)
Innlevert: 18.02.2003
Sendt: 19.02.2003
Besvart: 24.02.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Akhtar Chaudhry (SV)

Spørsmål

Akhtar Chaudhry (SV): Hvilke kompensasjoner får Oslo politidistrikt for de enorme utgifter Oslo-politiet har i forbindelse med sikkerhetstiltak rundt den amerikanske ambassaden og den israelske ambassaden samt sikkerhetstiltak til besøkende (nåværende eller tidligere) statsledere til Norge, eventuelt hvilke vurderinger gjør statsråden for å gi Oslo-politiet en kompensasjon?

Begrunnelse

Oslo er landets hovedstad og har svært mange utfordringer som Oslo-politiet må løse. Det er organisert kriminalitet, med eller uten relasjoner til utlandet, narkotika- og menneskesmugling, vold, forebygging osv. Når Oslo-politiet må binde et betydelig antall tjenestemenn og økonomiske ressurser til sikkerhetstiltak rundt ovennevnte ambassader og besøkende, må politiet justere sine ressurser i forhold til andre oppgaver. Det går mest utover forebyggende tiltak, slik som bydelspoliti.
Oslo-borgere mener at sikkerhetstiltak rundt ambassader og besøkende statsledere osv., er en nasjonal oppgave og ikke spesifikt Oslo-ansvar. Dermed må staten kompensere disse utgiftene, som ikke er ubetydelige. I det henseende hadde det vært interessant å vite justisministerens vurderinger rundt problemstillingen.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Oslo politidistrikt er i sin grunnbemanning og ved sitt ordinære budsjett dimensjonert for å ha ansvar for sikkerhetstiltak rundt ambassadene, besøk fra statsledere, livvakttjeneste osv. Dette inngår i hovedstadsoppgavene.

Sikkerhetstiltakene rundt enkelte ambassader har etter 11. september 2001 vært mer omfattende enn tidligere. I 2001 ble det gitt en tilleggsbevilgning til Oslo politidistrikt på 29,6 mill. kr hovedsakelig til dekning av ekstrautgifter til ambassadevakthold, livvakttjeneste m.m., jf. St.prp. nr. 7 (2001-2002). I 2002 fikk Oslo politidistrikt totalt 42 mill. kr til ekstra sikkerhetstiltak (jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002) og St.prp. nr. 54 (2001-2002)). I budsjettet for 2003 ligger det en styrking på 39 mill. kr til de samme oppgavene.

Utgifter til ordinære statsbesøk må dekkes innen rammen av politidistriktets budsjett. I en del tilfeller hvor trusselvurderingene tilsier en ekstraordinær politiinnsats, som f.eks. feiring av Nobel fredspris 100-årsjubileum, ABCDE-konferansen, Kronprinsbryllupet og minnemarkering over tidligere statsminister i Israel, Yitzak Rabin, har det blitt gitt tilleggsbevilgninger til dekning av hele eller deler av merutgiftene. Utgiftene har da vært på et slikt nivå at det ikke hadde vært rimelig å forvente at det skal dekkes innen budsjettrammene uten at dette ville gå på bekostning av andre oppgaver.

For meg har det vært viktig at de ekstraordinære tiltakene som blir igangsatt ikke skal oppleves unødig ubekvemme overfor innbyggerne i Oslo.