Skriftlig spørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:334 (2002-2003)
Innlevert: 20.02.2003
Sendt: 21.02.2003
Besvart: 28.02.2003 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Regjeringen har besluttet å gi Norsk Luthersk Misjonssamband nasjonal driftsstøtte. Dette skjer på tvers av Fordelingsutvalgets anbefaling, og blir oppfattet som en underminering av de prinsipper som ligger til grunn for tilskuddsordningen.
Hvordan kan statsråden på denne måten åpne for diskriminering av kvinner gjennom tildeling av statsstøtte?

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Barne- og familiedepartementet har omgjort Fordelingsutvalgets avslag på Norsk Luthersk Misjonssambands (NLM) søknad om tilskuddsberettigelse og nasjonal grunnstøtte for tilskuddsåret 2002, og innvilget organisasjonen tilskudd i gruppe C. Departementet gav NLM medhold bl.a. fordi organisasjonen har vist vilje til å styrke barn og unges medvirkning.

NLM er en av flere støtteberettigede organisasjoner som samler barn, unge og voksne i én integrert organisasjon. Til nå har hovedstyret oppnevnt en barne- og ungdomsnemnd på landsplan, kalt hovedstyrets barne- og ungdomsnemnd. Dette vil nå bli overlatt til generalforsamlingen der både kvinner og menn har fulle rettigheter. Da departementet gav NLM medhold i sin klage, viste vi til at organisasjonen var i ferd med å gi barn og unge større innflytelse i organisasjonen. Dette har departementet lagt vekt på i sin vurdering.

Jeg er svært opptatt av at tilskuddsordningen skal sikre organisasjonene som arena for medbestemmelse og demokrati, og som nyttige redskaper for barn og unges deltakelse i samfunnet vårt. Etter mitt syn har NML vist vilje til å endre sin organisasjonsstruktur i demokratisk retning hva gjelder barn og unges innflytelse. Når vi også vet at NLM driver et omfattende og viktig barne- og ungdomsarbeid, mener jeg det vil være feil å nekte organisasjonen støtte fra tilskuddsordningen.