Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:345 (2002-2003)
Innlevert: 25.02.2003
Sendt: 25.02.2003
Spørsmålet er trukket tilbake

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Enkeltpersoner har mistet fiskerrettigheter (opprykk til gruppe 1) som de ellers ville ha fått fordi de fikk feil informasjon av Fiskeridirektoratet. Sakene har nå i lengre tid ligget til behandling uten avklaring, noe som medfører at personer står i fare for å miste båt og bruk på grunn av manglende avklaring. Hva vil Fiskeriministeren gjøre for å få løst slike saker raskt?

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: .