Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til finansministeren

Dokument nr. 15:356 (2002-2003)
Innlevert: 27.02.2003
Sendt: 28.02.2003
Besvart: 06.03.2003 av finansminister Per-Kristian Foss

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): ESA/EU har fremmet krav om at den differensierte arbeidsgiveravgiften må fjernes pga. EØS-avtalen. Denne ordningen er en av hovedbjelkene i distriktspolitikken. Det er hevdet at man risikerer å miste opptil 60 000 arbeidsplasser i distriktene om man gir etter for ESA/EUs krav.
Vil statsråden fremme en egen stortingsmelding om de konsekvensene en fjerning av differensieringen av arbeidsgiveravgiften har for både de områdene som rammes og det norske samfunnet generelt?

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Den differensierte arbeidsgiveravgiften er en god og viktig ordning for næringslivet i distriktene, særlig i de nordligste fylkene. Regjeringen har derfor arbeidet hardt for å beholde hovedtrekkene i denne ordningen. Stortingets EØS-utvalg har blitt holdt orientert om Regjeringens kontakt med ESA om denne saken.

Innen 25. mars skal Regjeringen meddele ESA om eventuelle endringer i gjeldende ordning. Ved endringer i dagens ordning vil Regjeringen fremme forslag om alternative virkemidler. Dette vil bli gjort i statsbudsjettet for 2004. Regjeringen vil da i tillegg legge fram en vurdering av konsekvensene for de berørte områdene. Det legges derfor ikke opp til en egen stortingsmelding om denne saken.