Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:390 (2002-2003)
Innlevert: 12.03.2003
Sendt: 13.03.2003
Besvart: 20.03.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hva slags konsekvenser får beslutningen om å stanse klagebehandlingen av asylsøknader for irakere for dem som allerede har fått avslag, vil også utsendelser til Irak og de kurdiske områdene bli stanset inntil videre, og vil de samme hensyn gjøres gjeldende overfor kurdere fra den tyrkiske siden av grensen?

Begrunnelse

Viser til svar på skriftlig spørsmål nr. 346 (2002-2003). Her viser statsråden til at Utlendingsnemnda 6. februar i år besluttet å stoppe klagebehandlingen av søknader om asyl fra irakere med øyeblikkelig virkning. Begrunnelsen var den spente og uavklarte situasjonen i Irak. Saken som skriftlig spørsmål nr. 346 omtalte gjelder en mulig utsendelse til et område som ligger like innenfor den tyrkiske grensen mot Irak, og må således kunne regnes som et mulig åsted for krigshandlinger hvis det bryter ut krig i Irak.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Verken Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda behandler for tiden asylsøknader fra irakiske borgere. Dette gjelder både personer fra regjeringskontrollert område i sør, og personer fra de selvstyrte områdene i nord. Norge har for øvrig ikke uttransportert personer til Irak på lang tid. Beslutningen om å stanse behandlingen av asylsøknader fra irakere innebærer at det ikke blir satt utreisefrist for irakere som allerede har fått avslag på sin asylsøknad. De blir med andre ord ikke bedt om å forlate Norge så lenge asylsaksbehandlingen er stoppet.

Direktoratets og nemndas beslutning gjelder kun Irak. Når det gjelder hvorvidt samme hensyn gjøres gjeldende overfor kurdere fra den tyrkiske siden av grensen, viser jeg til mitt svar på skriftlig spørsmål nr. 346 (2002-2003) om at pr. i dag er ikke situasjonen i Irak eller i regionen for øvrig av en slik art at det gir grunnlag for at jeg skal gripe inn.