Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:401 (2002-2003)
Innlevert: 19.03.2003
Sendt: 20.03.2003
Besvart: 25.03.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Hva slags fengselsutdanning vil bli etablert i Kongsvinger høsten 2003, hvor mange elevplasser vil det bli, og hvordan går dette arbeidet?

Begrunnelse

Stortinget har enstemmig vedtatt etablering av fengselsutdanning i forbindelse av etableringen av nye Kongsvinger fengsel. Økningen i antall soningsplasser tilsier økt satsing på utdanning. Flere har tatt til orde for økt desentralisering av utdanningen.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Som det fremgår av St.prp. nr. 1 (2002-2003) vil Regjeringen i revidert nasjonalbudsjett 2003 gi en beskrivelse av hvilke undervisningsopplegg kriminalomsorgen kan etablere i Kongsvinger fra høsten 2003. Regjeringen vil i den forbindelse også ha tatt stilling til hvor mange elevplasser som vil bli etablert. Når det gjelder spørsmål om hvordan arbeidet med etablering av fengselsutdanning i Kongsvinger går, samarbeider departementet for tiden med Kriminalomsorgens Utdanningssenter (KRUS) om dette.