Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:405 (2002-2003)
Innlevert: 19.03.2003
Sendt: 20.03.2003
Rette vedkommende: Sosialministeren
Besvart: 28.03.2003 av sosialminister Ingjerd Schou

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Gitt svar på skriftlig spørsmål nr. 340 (2002-2003) besvarer ikke spørsmålet. Derimot befester svaret inntrykket av at forvaltningen gis ryggdekning til å fortsette gammel praksis helt uavhengig av nyere kunnskap om temaet og av politiske signaler om en aktiv politikk for gruppen. Praksis medfører at personer med lese- og skrivevansker gis liten eller ingen hjelp, med skiftende og dels usaklige begrunnelser. Derfor gjentar jeg spørsmålet.
Er avbrutt utdanning og stifting av familie i ung alder grunnlag for avslag om attføring?

Ingjerd Schou (H)

Svar

Ingjerd Schou: Jeg beklager at mitt svar på skriftlig spørsmål nr. 340 (2002-2003) har vært uklart.

Jeg må fortsatt besvare ditt spørsmål på generell basis, da jeg ikke kan kommentere enkeltsaker. La meg likevel understreke at avbrutt utdanning og stifting av familie i ung alder ikke vil være et relevant grunnlag for å avslå søknaden om attføring.

Som det fremgår av mitt svar til skriftlig spørsmål nr. 340, er det trygdekontoret som avgjør om de medisinske vilkårene for yrkesrettet attføring er oppfylt, og avgjørelsen må bero på en helhetsvurdering.