Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:449 (2002-2003)
Innlevert: 01.04.2003
Sendt: 02.04.2003
Besvart: 09.04.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Finnes det retningsgivende krav til smitteisolater i Norge i dag?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Gjeldende råd om smitteisolater er gitt i Helsedirektoratets veiledningsserie nr. 2-1988 "Bruk av isolering til å forebygge smittespredning i sykehus", IK 2261. Veilederen gir bl.a. detaljerte råd om utforming av isolatene, fremgangsmåte ved isolering og forholdsregler ved ulike isoleringsregimer.

I lengre tid har det pågått et arbeid med å revidere veilederen. Et utkast til isoleringsveileder har nylig blitt sendt på høring og høringssvarene blir nå innarbeidet. Nasjonalt folkehelseinstituttet og Sosial- og helsedirektoratet vil publisere den nye veilederen våren 2003.

I henhold til forskrift 5. juli 1996 om smittevern i helseinstitusjoner - sykehusinfeksjoner skal bl.a. helseinstitusjoner som er omfattet av spesialisthelsetjenesteloven ha et infeksjonskontrollprogram. Et av tiltakene i infeksjonskontrollprogrammet er at det skal foreligge skriftlige retningslinjer for isolering av pasienter med infeksjoner som medfører fare for at andre kan bli smittet. I dette ligger det bl.a. at helseinstitusjonen må gjøre en vurdering av behovet for antall ulike typer isolater ved institusjonen. Hvordan denne behovsvurderingen skal gjøres, blir gjennomgått i den nye isoleringsveilederen.