Skriftlig spørsmål fra Kjetil Bjørklund (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:464 (2002-2003)
Innlevert: 03.04.2003
Sendt: 04.04.2003
Besvart: 08.04.2003 av utenriksminister Jan Petersen

Kjetil Bjørklund (SV)

Spørsmål

Kjetil Bjørklund (SV): Ifølge Troms Folkeblad 3. april 2003 bekrefter 6. divisjon at Forsvaret har lånt ut fire jammere og én kontrollstasjon til britiske styrker. Dette er utstyr som brukes i elektronisk krigføring. Pressetalsmann Karsten Klepsvik i Utenriksdepartementet bekrefter at et transportfly nylig landet på Evenes og hentet utstyret.
Kan utenriksministeren opplyse om dette utstyret er tenkt brukt i Irak-krigen?

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Ved salg og utlån av våpen og annet materiell mellom NATO-lands forsvarsmyndigheter, er det mangeårig praksis for at man som hovedregel ikke krever sluttbrukererklæringer med reeksportklausul. Årsaken til dette er at man har basert seg på tillit til at en annen alliansepartner ikke reeksporterer det importerte materiellet. Dette er det redegjort for overfor Stortinget, bl.a. i St.meld. nr. 9 (1996-97) Eksport av forsvarsmateriell fra Norge, 1. halvår 1996. Det har heller aldri vært lagt geografiske begrensninger på hvor forsvarsmyndighetene i NATO-land kan bruke militært materiell importert fra Norge.

Utenriksdepartementet innvilget 12. mars en lisens vedrørende utlån av fem "jammersystemer" fra Forsvaret til det britiske forsvar. I tråd med ovennevnte er det kun stilt som vilkår at utstyret skal gjeninnføres til Norge når utlånsperioden er avsluttet.