Skriftlig spørsmål fra May Hansen (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:468 (2002-2003)
Innlevert: 04.04.2003
Sendt: 07.04.2003
Besvart: 11.04.2003 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen vedtok under budsjettforhandlingene for 2002/2003 at foreningen "Vi som har et barn for lite" får et fast driftstilskudd over kap. 846. Komiteen mente at det ville være naturlig at departementet selv vurderte hvilken post som skulle brukes. Nå må foreningen likevel søke på ordinær måte. Dette var ikke intensjonen med forslaget.
Vil statsråden følge opp viljen til flertallet i komiteen og sette "Vi som har et barn for lite" på et fast driftstilskudd og på en fast post?

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: I 2002 ble tilskuddsordningen til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet overført fra Barne- og familiedepartementet til BUFA som et ledd i en forenkling og modernisering av tilskuddsordningen.

Jeg mener at Stortingets vedtak er ivaretatt på beste måte. Vedtaket er tolket slik at foreningen "Vi som har et barn for lite" skal være sikret minimum det samme beløpet som foreningen fikk i tilskudd i 2002, dvs. 100 000 kr. Dette innebærer at foreningen søker BUFAs tilskuddsordning på ordinær måte og behandles i tråd med retningslinjene for tildeling av driftstilskudd. Dersom driftstilskuddet etter ordinær behandling beløper seg til mindre enn tilskuddet for 2002, skal foreningen særbehandles og tildeles 100 000 kr.

Dette er formidlet til BUFA i brev av 3. februar 2003.

Ett av Barne- og familiedepartementets mål under Regjeringens moderniseringsprogram er å forenkle tilskuddsordningen til organisasjonene. Av denne grunn mener jeg det vil være svært uheldig om mange frivillige organisasjoner skulle få en egen post på statsbudsjettet.