Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:470 (2002-2003)
Innlevert: 04.04.2003
Sendt: 07.04.2003
Besvart: 14.04.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Mullah Krekar har søkt om politisk asyl i Nederland.
Kan statsråden begrunne hvorfor ikke Krekar er sendt til Nederland, som har ansvaret for hans asylsøknad?

Begrunnelse

For en tid tilbake satt Mullah Krekar i varetekt i Nederland. Rett etter at han ble løslatt, og før han reiste til Norge, søkte han om politisk asyl i Nederland. Dette må bety at det er Nederland som har ansvaret for å behandle Krekars asylsøknad.
Nederland er et demokratisk land med et godt utbygget rettssystem. Det skulle derfor ikke være fare for at rettssikkerheten til Krekar ikke blir godt ivaretatt, selv om Norge hadde sendt ham tilbake til Nederland.
Krekar fikk nylig avslag på sin asylsøknad i Nederland, men avgjørelsen er neppe endelig. Det er vel derfor fortsatt Nederland som har ansvaret for Krekar som asylsøker. På denne bakgrunn er det naturlig å spørre den norske regjering om hvorfor den ikke har sendt Krekar til Nederland.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Norge har ikke hatt noe rettslig grunnlag for å sende Mullah Krekar tilbake til Nederland. På det tidspunktet Krekar søkte asyl i Nederland, hadde han gyldig oppholdstillatelse i Norge. Da nederlandske myndigheter 13. januar 2003 besluttet at Krekar skulle sendes til Norge, var det i samsvar med internasjonal rett på området. Jeg viser til at vedkommende kom til Norge i 1991 som kvoteflyktning og har hatt oppholdstillatelse her frem til vedtak om utvisning mv. av 19. februar 2003. Som det fremgår av utvisningsvedtaket datert 19. februar d.å., foreligger det en begjæring om utlevering av Mullah Krekar. Denne saken er ikke endelig avgjort og en iverksettelse av utvisningsvedtaket vil bl.a. måtte vurderes i lys av dette.