Skriftlig spørsmål fra Gunn Karin Gjul (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:496 (2002-2003)
Innlevert: 14.04.2003
Sendt: 14.04.2003
Besvart: 28.04.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Gunn Karin Gjul (A)

Spørsmål

Gunn Karin Gjul (A): I et internt høringsdokument for Jernbaneverket foreslås Rørosbanen tatt ut fra region nords ansvarsområde og lagt til region øst, med banesjef på Hamar og styring fra Oslo. Rørosbanen vil dermed konkurrere om ressurser med bl.a. InterCity tog på Østlandet. Det er en sentralisering Jernbaneverket legger opp til gjennom dette forslaget.
Vil statsråden gripe inn for å sikre at Jernbaneverket ikke går i motsatt retning av Regjeringens politikk, forøvrig med desentralisering av statlige funksjoner?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Jernbaneverket er i ferd med å gjennomgå hele sin interne organisering. Formålet med denne gjennomgangen er å desentralisere og effektivisere Jernbaneverkets virksomhet. Organisasjonsmodellen innebærer at Jernbaneverket samler og effektiviserer fagområder, samtidig som disse spres bedre geografisk. Jernbaneverket ønsker med den nye organiseringen å styrke sin lokale representasjon, med bl.a. økt tilstedeværelse og synlighet på stasjoner. Spørsmålet om organisering av ansvaret for Rørosbanen er således en del av en større helhet.

Et viktig tiltak for å bli mer effektiv er å øke nærheten og dermed eierskapet til det en har ansvaret for. For jernbanestrekningene mellom Oslo og Trondheim-Dovrebanen og Rørosbanen er de ansvarlige Banesjefene i dag plassert i Oslo og Trondheim. Banesjefene er det sentrale operative organisasjonsledd i Jernbaneverket for å oppnå et effektiv og driftsikkert jernbanenett.

For å skape større nærhet til eget ansvarsområde og lokale myndigheter, er det derfor i den nye organiseringen planlagt opprettet et nytt banesjefsområde på Hamar, med ansvar for Dovrebanen fra Hamar til Dombås samt Raumabanen til Åndalsnes, og Rørosbanen fra Hamar til Røros samt Solørbanen. I tillegg opprettes det en stilling som banesjefassistent for Rørosbanen, plassert på Røros. Det betyr en desentralisering, og at det ansvar som i dag utøves fra Oslo og Trondheim på dette området blir tilsvarende begrenset. Banesjefområdet på Hamar vil både geografisk og trafikkmessig ha en naturlig tilknytting til det sentrale østlandsområdet, og dermed administrativt tilknyttet region øst, plassert i Oslo.

Når det gjelder fordeling av midler til investering, drift og vedlikehold blir dette gjort ut fra en behovsmessig vurdering, uavhengig av regiongrenser.

Målsettingen med den nye organiseringen er å effektivisere og desentralisere Jernbaneverkets virksomhet. Dette er i tråd med Regjeringens målsetting, og jeg ser derfor ikke grunn til å gripe inn i dette arbeidet.