Skriftlig spørsmål fra Jon Olav Alstad (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:69 (1997-98)
Innlevert: 05.02.1998
Sendt: 05.02.1998
Besvart: 11.02.1998 av finansminister Gudmund Restad

Jon Olav Alstad (A)

Spørsmål

Jon Olav Alstad (A): "På en veterinærregning er honorar og medisin spesifisert. Det kreves investeringsavgift på medisin. Dette medfører endel ekstra arbeid for regnskapsførere som har knappe tidsfrister å forholde seg til. Etter henvendelse om saken tillater jeg meg å spørre om det vurderes å gjøre endringer på dette?"

Begrunnelse

Gudmund Restad (Sp)

Svar

Gudmund Restad: Etter gjeldende regelverk skal en registrert næringsdrivende, eksempelvis innen jordbruk, som hovedregel beregne investeringsavgift ved anskaffelse av medisiner til husdyr. Det skal imidlertid ikke beregnes investeringsavgift ved anskaffelse av veterinærtjenester. Investeringsavgiften beregnes på grunnlag av anskaffelsesprisen etter en sats på 7 pst. Avgift etter merverdiavgiftsloven skal ikke tas med i grunnlaget ved beregningen av investeringsavgiften.

Ved omsetning av varer og tjenester mellom registrerte næringsdrivende, eksempelvis mellom en veterinær og næringsdrivende innen landbruk, skal salgsdokumentet angi vederlaget uten merverdiavgift og selve merverdiavgiftsbeløpet. Når det i en og samme faktura er tatt med leveranser som bare delvis utløser plikt til å beregne investeringsavgift, kan investeringsavgiften beregnes av vederlaget for de investeringsavgiftspliktige leveransene eksklusiv merverdiavgift.

Jeg er klar over at dagens system for investeringsavgift kan være vanskelig å håndtere for næringsdrivende, og at det kan oppstå problemer hvor det er snakk om kombinerte leveranser på samme faktura, som dels er omfattet av investeringsavgiftsplikten og dels ikke er omfattet. Etter min oppfatning er det imidlertid vanskelig å foreta endringer i de generelle faktura- og regnskapsrutinene som er nødvendig for at systemet skal kunne kontrolleres på en forsvarlig måte. Jeg har imidlertid sendt over ditt spørsmål til Skattedirektoratet for eventuell oppfølging.