Skriftlig spørsmål fra Gunn Olsen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:561 (2002-2003)
Innlevert: 15.05.2003
Sendt: 16.05.2003
Besvart: 22.05.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Gunn Olsen (A)

Spørsmål

Gunn Olsen (A): Blir saken om bomplassering på E18 i Vestfold forelagt Stortinget, og i tilfelle når?

Begrunnelse

Telemark fylke er opptatt av denne saken. Det har kommet ulike signaler om når og på hvilken måte dette skal avgjøres.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Et forslag om bompengeinnkreving på E18 i Vestfold vil bli forelagt Stortinget. Regjeringen tar sikte på å fremme saken i vårsesjonen.