Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:576 (2002-2003)
Innlevert: 20.05.2003
Sendt: 20.05.2003
Besvart: 22.05.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Brødrene Farhad og Mansour Muhammadi Injeh kapret i 1993 et Aeroflot-fly i Aserbajdsjan. Brødrene fikk i 2002 opphold på humanitært grunnlag i Norge.
Hvordan er situasjonen for disse personene i dag, og skal deres oppholdstillatelse opp til ny vurdering, eller har disse fått permanent opphold i Norge uten muligheter for omgjørelse?

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Jeg vil i utgangspunktet vise til min redegjørelse til Stortinget om denne saken.

De to flykaprerne ble av Utlendingsdirektoratet i juni 2002 innvilget oppholdstillatelse for ett år. Tillatelse er ikke varig og må derfor fornyes. Etter det departementet er kjent med har begge kaprerne fremsatt slik søknad om fornyelse overfor politiet.

Søknadene vil i utgangspunktet bli behandlet av Utlendingsdirektoratet. Da sakene berører utenrikspolitiske hensyn har imidlertid Kommunal- og regionaldepartementet anledning til å instruere direktoratet om utfallet av søknadene. Departementet vil derfor få seg forelagt sakene for eventuell instruksjon før direktoratet fatter endelig vedtak.