Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:589 (2002-2003)
Innlevert: 22.05.2003
Sendt: 23.05.2003
Besvart: 28.05.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Regjeringen har besluttet å legge administrasjonen tilknyttet gjenopptagelsesbegjæringer for straffesaker til Oslo.
Hva er årsaken til at en slik nydannet statlig virksomhet ikke eksempelvis kan legges til Hamar hvor man fra før både har domstol, juridisk kompetanse og nærhet til sentral flyplass og Oslo, og ser justisministeren noen mulighet til en slik etablering for bl.a. å styrke innlandet?

Begrunnelse

Ved nyetableringer er det uttalt at man skal søke å legge statlig virksomhet utenfor Oslo. Innlandet (Hedmark og Oppland) er i liten grad også i forbindelse med tilsynsreformen tilgodesett med nye offentlige arbeidsplasser. Etter fleres uttalelser står innlandet nå for tur. Hamar har i den senere tid bygd opp statsadvokatembete, lagmannsrett og har god politivirksomhet og øvrig offentlig administrasjon.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Hovedtyngden av saker til kommisjonen vil komme fra Oslo og Akershus. Nærhet til brukerne er et viktig prinsipp som best ivaretas ved en plassering i Oslo. Kommisjonen vil ha omfattende kontakt med de instanser som i sin tid behandlet sakene. Jeg forventer også at kommisjonen vil ha omfattende kontakt med aktuelle advokater, Kriminalpolitisentralen, andre særorganer i politiet og rettsmedisinsk fagmiljø. Disse miljøene er i stor utstrekning basert i Oslo. Det nevnes at kommisjonen også kan gjennomføre høringer i egne lokaler og med deltakere fra andre landsdeler er Oslo et praktisk utgangspunkt.