Skriftlig spørsmål fra Kjetil Bjørklund (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:590 (2002-2003)
Innlevert: 22.05.2003
Sendt: 23.05.2003
Besvart: 02.06.2003 av utenriksminister Jan Petersen

Kjetil Bjørklund (SV)

Spørsmål

Kjetil Bjørklund (SV): USA holder fremdeles mange fanger fra Afghanistan på Guantánamo Bay-basen. En rekke menneskerettighetsorganisasjoner og andre har rettet kritikk mot fangebehandlingen og mangelen på rettssikkerhet for fangene. Det har også kommet fram at det er barn blant fangene.
Hva er Regjeringens syn på den behandlingen USA gir fangene på Guantánamo Bay-basen, og har Norge fremmet konkret kritikk overfor USA for måten de blir behandlet?

Begrunnelse

En anonym militær kilde ved basen har opplyst at blant de 660 fangene er tre gutter mellom 13 og 15 år.
En føderal amerikansk domstol har avgjort at fanger på Guantánamo-basen ikke har rett til å fremme saken sin for en amerikansk domstol, og fangene befinner seg dermed i et rettslig vakuum.
USA har høstet sterk kritikk for å holde flere hundre mennesker fanget på Guantánamo Bay-basen på Cuba. Amnesty International hevder at mesteparten av fangene på basen holdes i svært små celler bortimot 24 timer i døgnet, og at de ifølge rapporter kun får trene 15 minutter to ganger i uka, da iført lenker.
Fangene ble i hovedsak tatt i forbindelse med krigen mot Taliban-regimet i Afghanistan, og sitter fanget på ubestemt tid uten tiltale og uten tilgang til rettslig hjelp. USA nekter konsekvent å gi dem status som krigsfanger, slik menneskerettighetsorganisasjonene har krevd.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Regjeringen deler bekymringen for situasjonen til fangene på Guantánamo-Bay basen. Norsk syn er uendret, og det er at fangene må, uansett status og handlinger, behandles humant og få en rettferdig rettergang. Norges holdning er at de pågrepne skal behandles som krigsfanger inntil deres status er endelig bestemt ved en amerikansk domstol. Norge har hele tiden understreket at grunnleggende rettsprinsipper må gjelde, også for saker som eventuelt føres for amerikanske militærdomstoler. Det er selvsagt særlig grunn til å iaktta at disse rettsprinsippene følges i forhold til mindreårige.

Disse spørsmålene tas opp i våre løpende kontakter med amerikanske myndigheter.