Skriftlig spørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:602 (2002-2003)
Innlevert: 26.05.2003
Sendt: 26.05.2003
Besvart: 30.05.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Er det gitt utvida fullmakter til framande lands hemmelige tenester til å operere på norsk territorium i samband med den auka terrorfaren, og korleis stiller dette seg, om så er tilfelle, i høve til norsk lov?

Begrunnelse

Det har i seinare tid komme fram eksempel på at framande maktar sine etterretningsorganisasjonar har drive ulik form for verksemd i Noreg.
Mellom anna har CIA drevet verving av ein irakar i Risør med det formål at han skulle delta i krigen mellom USA og Irak.
Det har komme fram i media at i samband med PST si etterforsking i muslimske miljø i Noreg så har ein samtidig lempa på norsk lov om at det er norske tenester som skal gjennomføre slike operasjonar, med det til følgje at framande makter har fått utvida fullmakter til å operer på norsk jord.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Meldingene i mediene om at det er gitt utvidede fullmakter til fremmede lands tjenester til å operere på norsk territorium medfører ikke riktighet. Den sentrale enhet i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er pålagt i henhold til politiloven § 17c nr. 2 å samarbeide med andre lands politimyndigheter, sikkerhets- og etterretningstjenester. Dette samarbeid er styrket etter terroraksjonene 11. september 2001.

Jeg viser også til at Norge gjennom FNs sikkerhetsråds resolusjon 1373 av 28. september 2001 er forpliktet til å "treffe (de) nødvendige tiltak for å hindre at det begås terrorhandlinger, herunder ved å gi tidlig varsling til andre stater gjennom utveksling av informasjon", og å "gi hverandre størst mulig bistand i forbindelse med etterforsking eller straffesaker knyttet til finansiering av eller støtte til terrorhandlinger ...", jf. pkt. 2 b og f. I tillegg oppfordres alle stater til "å finne måter å intensivere og forsere utvekslingen av operasjonell informasjon, særlig med hensyn til terroristers eller terroristnettverks handlinger eller bevegelser ...", jf. pkt. 3 a.