Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:594 (2002-2003)
Innlevert: 23.05.2003
Sendt: 23.05.2003
Besvart: 28.05.2003 av finansminister Per-Kristian Foss

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Vil statsråden etablere en ordning for personer som ikke har mulighet til å betale årsavgiften innen fristen?

Begrunnelse

Etter en vinter og vår med uvanlig høye strømregninger, har mange fått akutte betalingsproblemer. Særlig utsatt er minstepensjonister, uføretrygdede og arbeidsledige. I denne gruppen finnes bl.a. funksjonshemmede som er totalt avhengige av bil i sitt dagligliv.
Private kreditorer har i stor grad valgt å løse dette gjennom smidige betalingsordninger, som utsettelse av forfall for deler av regningen. Men for innbetaling av årsavgiften gis det ikke utsettelse av fristen for noen.
En smidig ordning for å møte betalingsproblemer særlig for utsatte grupper som nevnt overfor, vil løse akutte problemer for dem det gjelder.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Toll- og avgiftsetaten sender ut krav om innbetaling av årsavgiften til om lag 2,3 millioner motorvogneiere. Det store antallet årsavgiftskrav innebærer at etaten ikke kan foreta noen individuell saksbehandling av søknader om utsettelse. Manglende kapasitet og hensynet til likebehandling medfører at slike søknader avslås.

I et masseforvaltningssystem som dette er det dessverre ikke er rom for å ta hensyn til individuelle behov for betalingsutsettelse. En betalingsordning for særlig utsatte grupper vil derfor ikke kunne etableres.