Skriftlig spørsmål fra Eirin Faldet (A) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:635 (2002-2003)
Innlevert: 04.06.2003
Sendt: 05.06.2003
Besvart: 12.06.2003 av landbruksminister Lars Sponheim

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Gibbonapen "Amadeus" i Amadeus-parken i Stange har fulgt dyreparken siden 1995. Gibbonapens liv er ekstremt familiefokusert, og nå er apen kommet til det stadiet hvor han har behov for en make. Eierne har omsider funnet en make i Kolmården Djurpark i Sverige. Statens dyrehelsevern ved fylkesveterinæren i Hedmark og Oppland har imidlertid stilt strengere krav enn hva svensk EU-praksis gjør, og umuliggjør dermed flyttingen.
Kan landbruksministeren medvirke til at myndighetene lemper på sine krav til parkens eiere?

Begrunnelse

Dyreparken Amadeus-parken i Stange ble etablert for fem år siden etter at virksomheten flyttet dit fra Klæbu i Trøndelag. Gibbonapen har fulgt dyreparken siden 1995. Klima og trafikkgrunnlag og nærhet til Oslo-regionen var årsaken til flyttingen.
Når det gjelder apen fra Sverige, blir det krevd bygging av kjølerom for midlertidig oppbevaring av eventuelle dyr som dør og et spesielt rom for obduksjon før innførselstillatelse kan gis. Eierne mener at en avtale med Veterinærinstituttet i innebærer at obduksjon kan gjøres der. Det er kun én times avstand med bil. Dette er også i samsvar med svensk praksis, men Statens dyrehelsetilsyn ved fylkesveterinæren sier nei til en slik løsning. Nå er parkeierne bekymret for gibbonapen "Amadeus'" liv som følge av de mange hindringer som dyrehelsefaglige instanser påfører dem.

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Dyreparken Amadeus-parken AS, Linderud Gård, 2337 Tangen, søkte i fjor Statens dyrehelsetilsyn om importtillatelse for en gibbonape fra Kolmården Djurpark i Sverige.

Søknaden ble den gang avslått da Amadeus-parken ikke oppfylte de krav som stilles i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av visse dyrearter av 1. januar 1999. Blant annet manglet Amadeus-parken tilfredsstillende kjølerom for oppbevaring av døde dyr, samt rom for obdusering av dyr.

Kjølerom er nå installert og det er etablert avtale med Veterinærinstituttet om obdusering av dyr som dør, en ordning distriktsveterinæren har funnet tilfredsstillende. På denne bakgrunn søkte Amadeus-parken 2. april 2003 på nytt om tillatelse til å innførsel av en gibbonape fra Sverige. Den nye søknaden er nå til vurdering i Statens dyrehelsetilsyn, sentralforvaltningen.