Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:646 (2002-2003)
Innlevert: 06.06.2003
Sendt: 06.06.2003
Besvart: 12.06.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Vil miljøvernministeren, for å styrke Nærøyfjordens mulighet til å få plass på UNESCOs verdensarvliste, ta initiativ til å stoppe utredningsarbeidet om flybombing mot Mjølfjell?

Begrunnelse

Regjeringen har søkt om at vestlandsfjordene får plass på UNESCOs verdensarvliste, representert ved Geirangerfjorden og Nærøyfjorden. Miljøvernministeren har vært engasjert i dette og åpnet selv Nærøyfjorden landskapsvernområde nylig. Landskapsvernområdet grenser imidlertid mot Forsvarets skytefelt på Mjølfjell i Hordaland. Det er nå i gang et utredningsarbeid for å se på muligheten for å drive flybombing mot dette skytefeltet. Planene har vakt sterk motstand, både fra lokalbefolkningen og fra hytteeiere i området. Til Bergens Tidende 30. mai sier en representant for UNESCO at planene om flybombing kan hindre Nærøyfjorden i å bli tatt opp på verdensarvlisten. Ifølge avisen uttalte representanten at "Det skal vera høge krav til å bli tatt opp på lista, og det seier seg nesten sjølv at organisert flystøy over området og bombing i naboområdet ikkje kan aksepterast". Formannskapet i Voss kommune fattet 5. juni vedtak om å be om at utredningsarbeidet stoppes umiddelbart. Kommunen frykter blant annet at planene vil ødelegge for den voksende turistnæringen i området.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Nærøyfjorden landskapsvernområde ble vernet ved kgl.res. 8. november 2002.

En del av sikkerhetssonen for det eksisterende Mjølfjell-feltet ligger innenfor verneområdet. Av vernebestemmelsene framgår det at Forsvaret har anledning til å gjennomføre øving/trening i eksisterende sikkerhetssone. I foredraget til kgl.res. heter det at en eventuell utvidelse av sikkerhetssonen inn i verneområdet må vurderes opp mot verneverdiene i området.

Forsvaret har nå satt i gang det forberedende arbeid i form av å utarbeide en melding med forslag til konsekvensutredningsprogram. Jeg vil følge den videre prosessen nøye med sikte på at konsekvensene for Nærøyfjorden landskapsvernområde av en eventuell endret bruk av Mjølfjell-feltet ses i sammenheng med verdensarvnominasjonen.