Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:661 (2002-2003)
Innlevert: 12.06.2003
Sendt: 13.06.2003
Besvart: 18.06.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): En dansk statsborger som har bodd i Larvik siden 29. desember 2001, utdannet fengselsbetjent og med 13,5 års arbeidserfaring fra sitt hjemland, har ikke botid nok ennå til å bli norsk statsborger. Vedkommende har fått vikarjobb som fengselsbetjent, men får ikke fast ansettelse selv om Justisdepartementet i svarbrev av 10. september 2002 skriver at ifølge forskrift til straffegjennomføringsloven er ikke norsk statsborgerskap et vilkår for fast ansettelse i kriminalomsorgen.
Kan justisministeren sørge for at denne forskriften følges av kriminalomsorgen?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Tidligere var det et krav om at fast tilsatte i norske fengsel måtte være norske statsborgere. Personer med utdanning fra nordiske land kunne imidlertid få godkjent sin utdanning forutsatt at de gjennomførte enkelte eksamener ved KRUS. Kravet om norsk statsborgerskap ble fjernet fra den nye straffegjennomføringsloven. Kravet for godkjenning av en nordisk utdanning er imidlertid fremdeles gjeldende.

Det er svært beklagelig at den fengselsbetjenten saken gjelder ikke har fått nærmere tilbakemelding. Etter gjeldende lov er det ikke noe i veien for at hun som dansk statsborger kan få fast tilsetting forutsatt at hun får godkjent sin utdanning. Kriminalomsorgens sentrale forvaltning vil følge opp denne saken og vil søke å få til en rask avgjørelse.