Skriftlig spørsmål fra Heidi Sørensen (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:682 (2002-2003)
Innlevert: 17.06.2003
Sendt: 18.06.2003
Besvart: 23.06.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): Fra 16. juni har NSB innført sommerruter på strekningen Holmlia-Oslo. Sommerrutene innebærer et dramatisk redusert tilbud for de kollektivreisende, med 30 minutters avganger i rushtiden, og timesavganger i helgene. Lokaltoget er den viktigste og mest miljøvennlige kollektive transportformen i sørkorridoren inn til Oslo.
Hva har statsråden tenkt å foreta seg for å bedre den samlede kollektivtransporten i denne korridoren?

Begrunnelse

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Omlegging til sommerruter inngår i det ordinære ruteopplegget for NSB. For 2003 er det innført sommerruter i lokaltrafikken rundt Oslo i tidsrommet fra 15. juni t.o.m. 17. august. For strekningen Holmlia-Oslo betyr dette at 6 av totalt 15 togavganger mellom kl. 6.00 og kl. 9.00 er innstilt. I sommerperioden tilbys det faste halvtimesruter direkte mellom Holmlia og Oslo S, og den viktigste av kvartersavgangene som går kl. 7.31 fra Holmlia helt til Sandvika.

Dersom togtilbudet skulle opprettholdes uendret gjennom sommeren, når antallet passasjerer er lavere, ville dette blitt dimensjonerende på personalantallet og dermed ført til redusert tilbud på andre strekninger innenfor Stortingets vedtatte statlige bevilgninger til kjøp av persontransport fra NSB som i år er på 1 386 mill. kr. Innføring av sommerruter i NSB er også nødvendig for å få til en hensiktsmessig ferieavvikling blant kjørende personale i NSB.

NSB har nå mange nok lokomotivførere til å kunne opprettholde normalt rutetilbud også i ukene før og etter skolens sommerferie. Dette gjør det mulig å ta all trafikk med tog, og NSB unngår å måtte leie inn ekstra busser på Østfoldbanen, slik tilfelle har vært de foregående årene.

På grunn av den bedrede lokførersituasjonen i NSB, legges det opp til å gjeninnføre halvtimesavganger på dagtid i helgene fra 18. august, til forskjell fra timesavganger i dag.