Skriftlig spørsmål fra Siri Hall Arnøy (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:698 (2002-2003)
Innlevert: 19.06.2003
Sendt: 20.06.2003
Besvart: 01.07.2003 av utenriksminister Jan Petersen

Siri Hall Arnøy (SV)

Spørsmål

Siri Hall Arnøy (SV): Stortinget vedtok partnerskapsloven i 1993. Denne loven gir homofile og lesbiske lik rett til forpliktende samliv etter hovedregelen i ekteskapsloven. Flere land har senere kommet etter på dette rettsområdet. Viser i den forbindelse til oppslag i VG 13. juni, som lister opp ambassader med vigselsrett for heterofile. Vielse i utlandet er et populært tilbud, og det smaker av forskjellsbehandling at homofile og lesbiske kun har dette tilbudet i Stockholm og Haag.
Hva vil utenriksministeren gjøre for å rette opp i dette?

Begrunnelse

Norge var det andre landet i verden etter Danmark som vedtok en partnerskapslov. Senere har flere land kommet etter: Sverige, Island, Nederland og Spania. Rettstilstanden her er derfor ikke i veien for at ambassadene i disse landene skal kunne vie homofile og lesbiske.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Forutsetningen for at en utenriksstasjon skal bemyndiges til å vie eller registrere partnerskap er at vertslandets myndigheter godkjenner at disse rettsaktene blir foretatt ved utenriksstasjonen. Når det gjelder partnerskap, vil det kun være aktuelt for Norge å anmode om slik godkjenning fra stater som selv anerkjenner partnerskap i sin nasjonale lovgivning.

Flere land har de seneste årene innført partnerskapslovgivning. Jeg er positiv til å utvide tilbudet for å registrere partnerskap ved norske utenriksstasjoner der det er mulig, og dette vil bli nærmere vurdert.

Det faktum at en stat har innført partnerskapslovning er likevel ikke ensbetydende med at den også gir utenlandske diplomatiske stasjoner rett til å foreta registrering av partnerskap. Slik er for eksempel situasjonen i Danmark, der nasjonal lovgivning ikke forespeiler noen slik mulighet. Til gjengjeld kan norske homofile og lesbiske inngå partnerskap i Danmark etter dansk rett.