Skriftlig spørsmål fra Åsa Elvik (SV) til sosialministeren

Dokument nr. 15:701 (2002-2003)
Innlevert: 19.06.2003
Sendt: 20.06.2003
Spørsmålet er trukket tilbake

Åsa Elvik (SV)

Spørsmål

Åsa Elvik (SV): Rikstrygdeverket har besluttet å etablere et kundesenter i Bodø. En sentral enhet i Bodø vil føre til nedbemanning og tapping av ressurser fra de andre kommunene i Nordland.
Vil statsråden vurdere om en desentralisert struktur kan vurderes i stedet for en sentral enhet i Bodø?

Begrunnelse

Rikstrygdeverket har besluttet å etablere et nytt kundesenter i Bodø. Kundesenteret skal være en organisatorisk enhet bestående av kundebehandlere som håndterer telefoner og e-post.Formålet er en mer kundevennlig og effektiv trygdeetat.NTL (Norsk tjenestemannslag) i Nordland er positive til Rikstrygdeverkets belutning om å etablere et kundesenter i Nordland, men under forutsetning av at det tilføres tilstrekkelige ressurser og at modellen er desentralisert. Avgjørelsen om å lokalisere enheten til Bodø er imidlertid fattet, og NTL stiller seg kritiske til denne beslutningen av flere årsaker. NTL mener at deres synspunker ikke har blitt hørt i forkant av denne avgjørelsen. NTL mener videre at trygdedirektøren har tatt denne beslutningen på et ufullstendig grunnlag. Trygdedirektøren har en annen oppfatning av denne saken. NTL har derfor bedt om en redegjørelse for hvilket beslutningsgrunnlag trygdedirektøren har hatt. I tillegg ønskes en ny formell gjennomgang av saken, der konsekvensene av en sentralisert struktur kontra en desentralisert struktur vurderes. Det er grunn til å tro at en etablering i Bodø vil føre til sentralisering av stillinger der og nedbemanning ved de andre lokale enhetene. Dermed svekkes de andre faglige miljøene.De minste enhetene har lite ressurser fra før.En desentralisert struktur er derfor å foretrekke.

Ingjerd Schou (H)

Svar

Ingjerd Schou: .