Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:708 (2002-2003)
Innlevert: 20.06.2003
Sendt: 23.06.2003
Besvart: 27.06.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Kan miljøvernminister sørge for at Bryggen i Bergen blir sikret og vernet på forsvarlig måte uten at det levende miljøet som er der blir borte, og finnes det midler i kulturminnefondet som kan sikre varig vern av Bryggen i Bergen på en slik måte av den eksisterende næringsvirksomheten kan bli værende?

Begrunnelse

Jeg har fått kjennskap til gjennom mediene at en fiskeforhandler er blitt oppsagt fra Bryggen i Bergen fra november 2003. Begrunnelsen for denne oppsigelsen er at bygningen som virksomheten er i tar skade, fordi det ikke finnes midler i Bergen kommune til å vedlikeholde den gamle trehusbebyggelsen på Bryggen.
Bryggen i Bergen var opprinnelig et sted for fiskemottak og fiskeforedling. Det ville være trist om Bryggen ender opp som et museum, fordi man ikke har midler til å vedlikeholde, og at man dermed heller ikke kan drive næringsvirksomhet der. Bryggen i Bergen står på listen over UNESCOs over verdens verneverdige kulturminner, og det burde være en statlig oppgave og sørge for at Bryggen ble holdt i forsvarlig stand, uten at den blir en museum, men forsatt blir en del av bybildet i Bergen.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Staten bruker hvert år drøye 6 mill. kr på Bryggen i Bergen. Den statlige innsatsen på Bryggen er styrket de siste årene. Dette er nødvendig fordi deler av Bryggen er i dårlig stand. Skadene er omfattende og det har flere årsaker, men vann på avveie over lang tid er en del av bildet. Regnvann har trengt inn og skadet tømmerkonstruksjoner, særlig trefundamentene under Bryggen.

Eiere på Bryggen, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Riksantikvaren og MD samarbeider aktivt om forvaltningen av Bryggen. Alle parter er enig i at Bryggen skal være en integrert og levende del av bybildet i Bergen, og ikke et museum. Derfor gjelder vanlige forretningsmessige prinsipper mellom leietager og eier, og leieavtaler kan det offentlige i liten grad styre eller regulere. Den konkrete saken som er tatt opp i spørsmålet dreier seg nettopp om et slikt privatrettslig forhold mellom eier og leietaker.

For øvrig er Kulturminnefondet nå opprettet med eget styre og vedtekter, og vil ta selvstendige beslutninger om bruk av midlene som fondet disponerer.

Selv om det er store utfordringer på Bryggen, er det et godt samarbeid for å sikre at Bryggen også i fremtiden blir en levende del av bybildet i Bergen og en verdensarv vi kan være stolte av.