Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:723 (2002-2003)
Innlevert: 24.06.2003
Sendt: 25.06.2003
Besvart: 02.07.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Ifølge flere presseoppslag skal det være påvist alvorlige bivirkninger ved bruk av legemiddelet Seroxat hos barn og ungdom, men opplysningene skal i Norge ikke ha medført endrede retningslinjer fra produsenten for forskrivning av preparatet. I Felleskatalogen er kun angitt: "Sikkerhet og effekt hos barn er ikke klarlagt".
Vil statsråden ta initiativ til å klargjøre hvorvidt produsentens produktinformasjon er villedende og bør endres?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Statens legemiddelverk har allerede vært i kontakt med produsenten som følge av ny informasjon om bivirkninger ved bruk av Seroxat hos barn og unge. Preparatomtalen (den offentlig godkjente dokumentasjon) vil i uke 27 være oppdatert med en sterkere advarsel om bruk av dette legemiddelet til barn og ungdom.

Legemiddelverket har videre informert barne- og ungdomspsykiatere via Internett og ved samtaler med sentrale eksperter i foreningen for barne- og ungdomspsykiatere. Foreningens eksperter har igjen informert sine medlemmer. Ifølge foreningen er det svært få barn i Norge som har vært behandlet med Seroxat. Foreningen har egen terapianbefaling vedrørende behandling av depresjoner hos barn og der anbefales bruk av Fontex som nylig er godkjent i USA til bruk ved depresjoner hos barn.

Etter å ha konferert med Legemiddelverket er det min oppfatning at vi allerede har nådd ut med oppdatert produktinformasjon om Seroxat til leger innenfor barne- og ungdomspsykiatrien. I tillegg vil vi, som nevnt over, ha en oppdatert preparatomtale ute på nettet i nær fremtid. Felleskatalogen som utgis av legemiddelindustrien, plikter på sin side å sørge for at tekstene er i overensstemmelse med preparatomtalen, dvs. den offentlig godkjente dokumentasjon.