Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:728 (2002-2003)
Innlevert: 26.06.2003
Sendt: 27.06.2003
Besvart: 03.07.2003 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): I møtet 20. juni vedtok Stortinget å gi Regjeringa fullmakt til å iverksette nødvendige tiltak for å bistå pionerdykkerne med råd og hjelp i økonomiske forhold. Det er ikke tvil om at dette vedtaket åpner for akuttiltak i påvente av behandlinga av den bebudede stortingsmeldingen.
Vil statsråden innlede en dialog med Nordsjødykker Alliansen for å se hvilke akuttiltak som trengs å få i gang i sommer?

Victor D. Norman (H)

Svar

Victor D. Norman: Jeg hadde et møte med Nordsjødykker Alliansen og Den norske sjømannsmisjon 26. juni d.å., der vi blant annet diskuterte opprettelsen av en stiftelse som skal drifte en kontakttelefon mv. for pionerdykkerne. Jeg har sagt at jeg som et strakstiltak kan bidra med 1,5 mill. kr til opprettelsen av stiftelsen, og har lagt til grunn at stiftelsen knytter til seg relevant kompetanse på gjeldrådgivning og annen aktuell økonomisk rådgivning. Som nevnt i mitt brev til stortingsrepresentant Valle 27. juni d.å. ønsker Regjeringen også å gi inntil 200 000 kr til hver enkelt dykker som er i en prekær og akutt økonomisk situasjon. Jeg har i brev til Sjømannsmisjonen bedt den planlagte stiftelsen om å innstille overfor meg hvem som skal ytes slik hjelp.

Jeg har på denne måten, i henhold til Stortingets vedtak 20. juni d.å., prøvd å legge til rette for nødvendige tiltak for å bistå pionerdykkerne i påvente av behandlingen av St.meld. nr. 47 Gransking av pionerdykkernes forhold i Nordsjøen.