Skriftlig spørsmål fra Synnøve Konglevoll (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:735 (2002-2003)
Innlevert: 30.06.2003
Sendt: 30.06.2003
Besvart: 04.07.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Synnøve Konglevoll (A)

Spørsmål

Synnøve Konglevoll (A): Stortinget har vedtatt at Tromsøpakke 1 skal avsluttes innen 1. januar 2004. Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen har foreslått en videre satsing gjennom Tromsøpakke 2, med brukerbetaling gjennom å videreføre den lokale bensinavgiften.
Vil statsråden sørge for at Stortinget rekker å behandle Tromsøpakke 2 i løpet av høstsesjonen, slik at man først slipper å fjerne den lokale bensinavgiften for så å gjeninnføre den?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Regjeringen tar sikt på å legge fram en proposisjon om Tromsøpakke 2 for Stortinget i løpet av høsten 2003. Siktemålet er at denne skal legges fram slik at Stortinget kan fatte vedtak i saken før Tromsøpakke 1 avsluttes.