Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:738 (2002-2003)
Innlevert: 30.06.2003
Sendt: 30.06.2003
Besvart: 08.07.2003 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Post- og teletilsynets pålegg om portoøkning for aviser og magasiner kommer på toppen av kutt i pressestøtta i vår. Rimelige portosatser har vært ett av flere virkemidler for å styrke mangfoldet av aviser og magasiner, og slik hatt en kulturpolitisk og en ytringsfrihetsbegrunnelse. Portoøkning vil ha store konsekvenser for riksdekkende meningsbærende aviser og kan føre til avisdød og vansker for tidsskrifter.
Vil statsråden ut fra kulturpolitiske begrunnelser sørge for at pålegget om portoøkning ikke blir iverksatt?

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Posten Norge AS sorterer under Samferdselsdepartementet.

Fra Samferdselsdepartementet har jeg fått opplyst at Postens konsesjon pålegger Posten å tilby formidling av leveringspliktige tjenester til kostnadsbaserte priser på objektive, oversiktlige og ikke-diskriminerende vilkår. Tilsvarende krav gjelder for rabatter. Rabatter og tilsvarende gunstige ordninger som bl.a. avis- og bladporto representerer, kan i henhold til regelverket bare gis i den grad prisreduksjonen speiler en tilsvarende kostnadsbesparelse.

Post- og teletilsynet har etter postloven med tilhørende forskrift fullmakt til å føre tilsyn med at Posten følger gjeldende regelverk. Etter tilsynets vurdering er gjeldende praksis med redusert porto for aviser og blader på bakgrunn av innhold i strid med konsesjonens krav om objektive og ikke-diskriminerende vilkår. Tilsynet har derfor pålagt Posten å endre sine vilkår for prisfastsettelse av avis- og bladporto.

Jeg er bekymret for konsekvensene den varslede portoøkningen vil ha for aviser og blader, dersom dette kan føre til mindre meningsmangfold. Jeg vil derfor ha et møte med samferdselsministeren for å diskutere saken etter sommeren.