Skriftlig spørsmål fra Berit Brørby (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:746 (2002-2003)
Innlevert: 04.09.2003
Sendt: 04.09.2003
Besvart: 09.09.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Berit Brørby (A)

Spørsmål

Berit Brørby (A): Vil statsråden bidra til at kompetansearbeidsplasser, slik fengselsutdanningen kunne bidra til, blir lagt til Ringerike, og vil han ta initiativ i forbindelse med statsbudsjettet for 2004 for å få etablert nye soningsplasser i Ringeriksregionen?

Begrunnelse

Forsvarsnedleggelse i Ringeriksregionen har satt søkelyset på hvordan en kompensering for bortfall av flere hundre statlige arbeidsplasser kan skje.
Mange kreative forslag har blitt lansert og bl.a. ønsker Høgskolen i Buskerud i samarbeid med Ringeriksregionen å etablere utdanning for kriminalomsorg i samarbeid med en eventuell etablering av fengsel på Hvalsmoen eller Eggemoen.
Dette hilses velkommen også at et enstemmig kommunestyre i Ringerike.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Det vil bli gitt en status for arbeidet med en utdanningsreform for kriminalomsorgen til Stortinget i St.prp. nr. 1 (2003-2004).

I forbindelse med fremleggelse av statsbudsjettet for 2004 vil Justisdepartementet også komme tilbake til eventuelle kapasitetsutvidende tiltak i kriminalomsorgen i 2004.