Skriftlig spørsmål fra Kjetil Bjørklund (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:749 (2002-2003)
Innlevert: 04.09.2003
Sendt: 04.09.2003
Besvart: 11.09.2003 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Kjetil Bjørklund (SV)

Spørsmål

Kjetil Bjørklund (SV): I artikkelen "Who's afraid of Norway" i avisa The New York Times 24. august 2003 intervjues statsråden om en rekke temaer knyttet til forsvars- og sikkerhetspolitikk. I artikkelen står det bl.a. følgende: "Her first major battle was to sell officers and politicians on the ideas that the best defence is a good offence."
Mener statsråden at dette gir et dekkende bilde av Regjeringens forsvarspolitikk?

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Et løsrevet utdrag fra et avisintervju kan ikke gi et dekkende bilde av Regjeringens forsvarspolitikk. Ordvalget i artikkelen er journalistens eget. Regjeringens forsvarspolitikk er forankret i Sem-erklæringen. I tillegg viser jeg til St.prp. nr. 55 (2001-2002) vedrørende omleggingen av Forsvaret, samt Forsvarsdepartementets årlige budsjettproposisjon som utfyllende redegjør for Regjeringens politikk på dette området.