Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:19 (2003-2004)
Innlevert: 06.10.2003
Sendt: 07.10.2003
Besvart: 13.10.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Trond Giske (A)

Spørsmål

Trond Giske (A): Hva vil statsråden gjøre for å sikre Røros et stabilt og forutsigbart flyrutetilbud?

Begrunnelse

I forbindelse med at Widerøe Flyselskap ASA har søkt om endringer i ruteopplegget på Vestlandet, har det kommet fram at dette også har konsekvenser for rutetilbudet ved Røros Lufthavn. Søknaden fra Widerøe var koblet til en betinget oppsigelse når det gjaldt Rørosruten. Jeg har videre blitt kjent med at Samferdselsdepartementet ikke har godkjent denne søknaden fra selskapet. Dette medfører usikkerhet rundt rutetilbudet til Røros. Et tilbud som betyr mye økonomisk for kommunen og næringslivet. Det kan også nevnes at kommunen har planlagt et markedsopplegg for å øke kabinfaktoren på ruten. Det er altså av avgjørende betydning at Rørosregionen får et stabilt og forutsigbart flyrutetilbud

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Samferdselsdepartementet bruker om lag 700 mill. kr i året over statsbudsjettet til kjøp av regionale flyruter og kjøp av lufthavntjenester på Avinors regionale flyplasser, deriblant Røros. Målsettingen for departementet med dette er å gi et framtidsrettet og trygt flyrutetilbud for hele landet.

En hovedmålsetting med kjøpsordningen for regionale flyruter er således å gi et stabilt og forutsigbart flyrutetilbud. Begrunnelsen for spørsmålet er at Widerøe har inngitt en betinget oppsigelse av Rørosruten. Bakgrunnen for Widerøes betingede oppsigelse hadde sammenheng med endring i selskapets bruk av sin flyflåte.

Jeg kan imidlertid orientere om at Widerøe, i brev av 25. september 2003, har bekreftet ovenfor departementet at den tidligere betingede oppsigelsen av Rørosruten nå bortfaller. Rørosruten betjenes dermed i henhold til den kontrakten som er inngått mellom Samferdselsdepartementet og Widerøe.