Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:52 (2003-2004)
Innlevert: 16.10.2003
Sendt: 16.10.2003
Besvart: 22.10.2003 av utenriksminister Jan Petersen

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Det pågår i disse dager en omfattende forberedelse til utgraving etter gull i det nordvestlige Romania. Det er et kanadisk selskap som står bak, og hele prosjektet ser ut til å bli svært miljøskadelig. Redd Rosia Montanas kontor i Norge betegner hele utbyggingen som et økologisk og menneskelig katastrofeområde, som vil utgjøre skandaløse risikoer for miljøet i hele Sørøst-Europa.
Er utenriksministeren klar over dette forholdet, og har det vært kontakt mellom norske, kanadiske eller rumenske myndigheter i denne saken?

Begrunnelse

Det kanadiske selskapets planer for å utvinne gull innebærer å bygge en stor kunstig innsjø i området. Denne innsjøen skal fylles med cyanid. Fjell, jorder, hus, kirkegårder og arkeologisk betydningsfulle områder med enestående romerske levninger, vil bli dekket av en innsjø på størrelse med 800 fotballbaner. All vegetasjon vil bli utslettet av cyanidsjøen. Konsekvensene for folks helse er ikke blitt utredet skikkelig, men en vet at cyanid fordamper ved 27 grader og går via luften ned i grunnvannet. Cyanidlekkasjer under slike prosjekter er ikke uvanlig, og når en legger til grunn den mengde cyanid som vil bli lagret i åpen sjø i Rosia Montana, så vil også omfanget av en lekkasje være svært omfattende. Cyanidmengden er så stor at dersom den ble tatt i pilleform, kan den livet av 35 millioner mennesker. Prosjektet bryter også med grunnleggende menneskerettigheter som alle OSSEs og FNs medlemsland har plikt til å følge. Internasjonalt press er nødvendig for å stanse utbyggingen.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Utenriksdepartementet er kjent med hovedtrekkene i det kanadiske firmaet Gabriel Resources' prosjekt for gullutvinning i Rosia Montana i Romania, men ikke med prosjektets detaljutforming og mulige miljøkonsekvenser.

Prosjektet regnes som det største gullgruveprosjektet i Europa, og følges derfor nøye av ansvarlige myndigheter i både Romania og Canada. Begge lands myndigheter har overfor våre ambassader i henholdsvis Bucuresti og Ottawa understreket at de opptatt av at prosjektet til enhver tid er i overensstemmelse med gjeldende rumensk lovgivning.

Romania er søkerland til EU. Dette betyr at prosjektet også må tilfredsstille de krav som gjeldende EU-direktiv stiller når det gjelder gruvevirksomhet. Gabriel Resources fremhever at selskapet vil følge internasjonal miljønormer.

På denne bakgrunn, og fordi norske interesser ikke er direkte involvert i dette prosjektet, har Utenriksdepartementet ikke funnet det naturlig å involvere seg direkte i saken. Departementet vil imidlertid holde seg orientert om den videre utviklingen, herunder om mulige miljøkonsekvenser. Romania er et viktig samarbeidsland for Norge gjennom handlingsplanen for søkerlandene, hvor støtte til miljøprosjekter har vært et viktig satsningsområde.