Skriftlig spørsmål fra Kjetil Bjørklund (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:71 (2003-2004)
Innlevert: 21.10.2003
Sendt: 22.10.2003
Besvart: 28.10.2003 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Kjetil Bjørklund (SV)

Spørsmål

Kjetil Bjørklund (SV): Nyheten om at israelske ubåter nå skal være ombygd for å kunne skyte ut atomvåpen aktualiserer spørsmålet om hvilke avtaler og avgrensninger som foreligger mellom norske og israelske myndigheter om trening i norske farvann.
Hva er gjeldende norsk politikk i forhold til allierte og ikke-allierte som trener i norske sjøområder, herunder Israel, og hva slags avgrensninger ligger i avtalen mellom Forsvaret og Kristiansand kommune knyttet til bruken av Marvika?

Begrunnelse

Kristiansand kommune har ifølge NRK Sørlandet 21. oktober 2003 inngått en avtale med det tyske Howaldswerke-Deutsche Werft i Kiel. Siden 1997 har verftet brukt den nå nedlagte marinebasen i Marvika til testing av israelske ubåter i Dolphinklassen. Dette er ubåter som blant annet Los Angeles Times og tyske Der Spiegel nylig hevdet er spesialutrustet for å skyte ut atomraketter, som en viktig del av Israels atomslagkraft mot Iran.
Det tyske verftet har fått en avtale om å leie kaiplass i Marvika i tre til fem år.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Fremmede militære fartøyer må ha godkjent diplomatisk klarering for anløp til norsk havn eller territorium. Dette er regulert i "Forskrift av 2. mai 1997 om fremmede militære fartøyers og luftfartøyers adgang til norsk territorium under fredsforhold". Forskriftens formål er å sikre at norske forsvarsmyndigheter til enhver tid har oversikt over og kontroll med fremmede militære fartøyer og luftfartøyer på norsk territorium.

Forsvaret ved Fellesoperativt hovedkvarter i Stavanger er klareringsmyndighet for fartøyer fra allierte land, samt Sverige og Finland. UD er klareringsmyndighet for øvrige land, herunder Israel.

Siste anløp av israelske undervannsbåter ble etter klarering fra UD foretatt i august-september 2000. Den norske utenriksministeren redegjorde 10. februar 1999 i spørretimen i Stortinget for forhold angående klarering av israelske undervannsbåter.

Det foreligger ingen søknader fra israelske myndigheter om anløp av israelske militære fartøyer til norske farvann i tiden som kommer. Det foreligger heller ingen avtale mellom norske og israelske myndigheter om trening i norske farvann.

Norske myndigheter har god kontroll med fremmed militær virksomhet i landet, både alliert og ikke-alliert. Når utenlandske avdelinger skal øve og trene i Norge, planlegges aktivitetene i samråd med norske myndigheter, og godkjennes av disse. Eventuell bruk av våpen og ammunisjon skal oppgis og godkjennes.

Forsvarsbygg har leid ut havnefasiliteter i Marvika til Kristiansand kommune. Avtalen mellom Forsvarsbygg og Kristiansand kommune er treårig og løper fra 1. januar 2003. Av avtalen fremgår at leietaker (Kristiansand Euro-Port Norway) planlegger havnefasilitetene i Marvika benyttet som havn i forbindelse med testing og utprøving av ubåter, samt å stille kaiplass til disposisjon ved havneanløp under større øvelser. Norske myndigheter har i avtalen reservasjonsrett i forhold til bruksområdet, og rett til å pålegge umiddelbart opphør av kontrakt.