Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:107 (2003-2004)
Innlevert: 07.11.2003
Sendt: 07.11.2003
Besvart: 13.11.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Det vises til et oppslag i VG hvor det fremkommer at innsatte i norske fengsler må gå på do på bøtte om natta. Fengslene har ikke nok bemanning til at de innsatte kan følges på do, og de er derfor henvist til bøtte inne på cella. Juss-Buss har tatt opp saken, og de viser til at denne praksisen omfatter ca. 300 innsatte ved 11 fengsler.
Vil statsråden godkjenne en fortsatt bruk av dobøtter som løsning på problemet, eller ser statsråden for seg andre løsninger, for eksempel installering av toaletter på cellene?

Begrunnelse

Fengselsstraffen skal være en frihetsberøvelse, mens uhygieniske sanitærforhold lett kan bli oppfattet som en tilleggsstraff. I Ålesund fengsel er 8 av 27 celler uten toalett, og de innsatte føler at det er en beinhard og tøff kamp om de beste cellene. Kampen skal omfatte både trusler og uoverensstemmelser fangene imellom. Mange innsatte sier nei til de beste cellene for å unngå bråk eller trusler.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Det er i dag 934 celler i fengsler med høyt sikkerhetsnivå hvor det ikke er installert WC. I celler hvor det ikke er installert WC, kan de innsatte følges på toalettet om natten. Dette gjelder for noe over 2/3 av cellene. I noen fengsler/noen avdelinger blir imidlertid de innsatte ikke fulgt på toalettet om natten og får utdelt dobøtte før innlåsning på kvelden. Det er den sikkerhetsmessige situasjonen som er årsaken til at de innsatte i enkelte tilfeller ikke blir fulgt på toalettet om natten.

Det kan nevnes at i alle ombyggings- og utbyggingsprosjekter blir installering av WC vurdert. Justisdepartementet har de siste årene ved ombygging/rehabilitering i Stavanger og Tromsø fengsler sørget for å installere WC på celler som tidligere har vært uten.