Skriftlig spørsmål fra May Hansen (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:148 (2003-2004)
Innlevert: 19.11.2003
Sendt: 20.11.2003
Besvart: 28.11.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): Togstrekningen Oslo-Gøteborg-København som kjøres av Linx har varslet at de ikke vil stoppe ved enkelte byer i Østfold, f.eks. Moss, for å spare inn på kjøretid. Moss er et knutepunkt fordi det er ferjeforbindelse til Vestfold. Østfold er tett befolket og denne jernbanestrekningen brukes av mange. Det kan ikke være riktig i et miljøperspektiv å ikke stoppe i de store byene i Østfold.
Hva vil samferdselsministeren gjøre med dette?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Det ligger en betydelig utfordring i å styrke jernbanens konkurransekraft på utlandsforbindelsen, bl.a. for å kunne utnytte muligheten som den nye Øresundsforbindelsen gir. Intensjonsavtalen om etablering av bedre utlandsforbindelser som ble undertegnet av samferdselsministerne i Norge, Sverige og Danmark, var basert på en felles målsetting om at det ved utgangen av 2001 skulle være lagt til rette for daglige hurtigtogforbindelser mellom de tre lands hovedsteder.

Persontogtrafikken på strekningen Oslo-Gøteborg-København ble fra og med 17. juni 2001 tatt over av det nye fjerntogselskapet Linx, 50 pst. eid av NSB AS og 50 pst. eid av SJ AB. Etableringen av Linx var basert på et mål om å utvikle et nytt tilbudskonsept for gjennomgående togtrafikk på ovennevnte strekning med flere avganger, høyere standard og kortere reisetider.

Linx drives i dag på et forretningsmessig grunnlag og inngår ikke i ordningen med statlig kjøp av persontransporttjenester. Selskapet jobber kontinuerlig med å forbedre driften for å kunne være konkurransedyktig i forhold til andre transportmidler, særlig fly- og biltransport. I dag varierer kjøretiden fra 4 t. til 4 t. 20 min. på strekningen Oslo-Gøteborg. Linx har en målsetting om å redusere reisetiden på strekningen til 3 t. 20 min. For å greie dette legger selskapet opp til å redusere antall stopp til fem totalt på strekningen Oslo-Gøteborg fra og med ruteomleggingen 12. juni 2004. Ifølge Linx er 80 pst. av selskapets passasjerer som passerer grensen mellom Norge og Sverige, reisende som kommer på i Oslo.

På denne bakgrunn finner jeg det ikke prinsipielt riktig å overprøve selskapets beslutning om stoppmønster.

Det kan for øvrig nevnes at staten ved Samferdselsdepartementet kjøper i dag persontransporttjenester på Østfoldbanen (Oslo-Halden) fra NSB AS. Gjennom avtalen om statlig kjøp av persontransporttjenester fra NSB AS gis et godt intercitytogtilbud på denne strekningen. Toget stopper ved de største byene og tettstedene langs Østfoldbanen.