Skriftlig spørsmål fra Sylvia Brustad (A) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:161 (2003-2004)
Innlevert: 25.11.2003
Sendt: 25.11.2003
Besvart: 28.11.2003 av landbruksminister Lars Sponheim

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): Hva vil statsråden gjøre for at veterinærtjenestene i distriktene ikke skal bli svekket etter omorganisering av distriktsveterinærtjenesten og underlagt Mattilsynet for sitt distrikt?

Begrunnelse

Konsekvensene for distriktene etter en sentralisering av distriktsveterinærtjenesten, vil kunne føre til at det blir mangel på fagpersonell til å behandle dyr i den praktiske hverdagen. For eksempel tyder mye på at distriktsveterinæren i Engerdal nå må pendle til Elverum hvor den nye arbeidsgiveren, Mattilsynet er lokalisert. Dette resulterer i at Engerdal ikke lenger vil ha så stor tilgang på veterinærtjenester for sitt distrikt, siden distriktsveterinæren ikke lenger skal ha anledning til å utføre ordinære veterinærtjenester for sitt distrikt. Den daglige behandlingen av dyr vil da bli overlatt til en eventuell privatpraktiserende veterinær. Siden enkelte områder har lange avstander og grisgrendt bosetting, vil etablering av ny veterinærpraksis sannsynligvis ikke skje og resultatet kan bli at distriktet blir stående uten tilgang på en veterinær.

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Veterinærer i DVII-stillinger er distriktsveterinærer som har hatt anledning til å utføre private veterinærtjenester utover den arbeidstiden de har brukt til å utføre offentlige tilsynsoppgaver. Ved Mattilsynets opprettelse 1. januar 2004 er det lagt til grunn at ordningen med DVII-stillinger skal opphøre, jf. St.prp. nr. 1 (2003-2004). Jeg er klar over at bortfallet av disse stillingene kan medføre problemer med veterinærdekningen i områder hvor en DVII-ansatt har dekket behovet for veterinærer i privat praksis. For å avhjelpe dette problemet er det lagt opp til individuelle tilpasninger i særskilte områder hvor det viser seg nødvendig av hensynet til å sikre en landsdekkende veterinærdekning. Det er hensiktsmessig at tidligere DVII-ere i slike områder midlertidig får arbeidsavtaler som gjør det mulig å videreføre privat veterinærpraksis.

For å skape et ryddig forhold mellom offentlige tjenester og privat klinisk praksis der det er nødvendig med fortsatt kombinerte stillinger, vil det bli utarbeidet retningslinjer som gjør at veterinærenes offentlige oppgaver ikke kommer i habilitetsmessig konflikt med de private gjøremål. Det forutsettes at DVII-ere som ansettes i disse områdene får tilbud om 100 pst. stilling dersom det på et senere tidspunkt viser seg at det ikke er behov for å videreføre en delt løsning mellom privat praksis og offentlig ansettelse.

Ordningen foreslås vurdert i løpet av en 2 års periode med sikte på å finne mer egnede måter å sikre landsdekkende veterinærdekning der en unngår at tilsynspersonell må drive veterinærpraksis.