Skriftlig spørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:179 (2003-2004)
Innlevert: 01.12.2003
Sendt: 01.12.2003
Besvart: 08.12.2003 av utenriksminister Jan Petersen

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Nedlegginga av konsulatet i Miami har sannsynligvis ført til dårlegare marknadsføring av norske hamner og fjordar som mål for turistskip som er Miami basert.
Kva har Regjeringa gjort for å motverke denne situasjonen og for å sikre at utanrikstenesten også arbeider godt nok for distrikta gjennom å marknadsføre norske turistmål?

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Regjeringen vil ved å opprette Innovasjon Norge styrke den samordnede profileringen av landet vårt, blant annet som turistmål. Regjeringen har overfor Stortinget foreslått at Innovasjon Norges uteapparat, som blant annet vil omfatte de nåværende representantene for Norges Turistråd, blir integrert i utenrikstjenesten.

Omleggingen vil tilføre utenrikstjenesten verdifull fagkompetanse, og skape et bedre grunnlag for å markedsføre Norge og norske distrikt. I tillegg forslås det å forsterke koblingen mellom det regionale og det internasjonale i virkemiddelapparatet. Dette vil bidra til at utenrikstjenesten blir knyttet nærmere til bedrifter lokalisert i distriktsnorge.

For å ivareta sitt overordnede ansvar for den generelle norgesprofileringen i utlandet må Utenriksdepartementet se turisme og det eksportrettede næringslivet i sammenheng med det arbeid som ikke minst utenriksstasjonene gjør for å fremme Norges omdømme i andre land. De forestående endringene i virkemiddelapparatet gjennom etableringen av Innovasjon Norge vil gi oss nye muligheter til å ta enda bedre vare på dette ansvaret.