Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:170 (2003-2004)
Innlevert: 27.11.2003
Sendt: 28.11.2003
Besvart: 04.12.2003 av utenriksminister Jan Petersen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Vil Norge trekke sine GATS-krav til Kenya dersom Kenyas regjering ønsker det?

Begrunnelse

Ifølge en lekkasje gjengitt i Nationen 29. oktober har Norge gjennom tjenesteforhandlingene i WTO (GATS) levert krav til Kenya om å deregulere viktige tjenester som vannforsyning, kloakk, avfallshåndtering og forsikringstjenester. Kenyas handelsminister sier til samme avis at han motsetter seg disse kravene og at Norge ikke har tilbudt seg å trekke krav som Kenya ikke ønsker, slik Norge har gjort overfor Sør-Afrika. Utenriksdepartementet har i forbindelse med Norges GATS-krav til u-land gjentatte ganger understreket at norske krav som ikke var ønsket av de aktuelle u-landene ville bli trukket tilbake. Ifølge Nationen sier Kenyas handelsminister at han ikke er blitt gjort kjent med at dette er Norges holdning. Handelsministeren mener ifølge avisoppslaget at de norske kravene vil hindre kenyanske myndigheter i å styre offentlige innkjøp i retning lokale leverandører, og at dette undergraver Kenyas mulighet til å bygge opp sitt eget næringsliv.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: GATS-forhandlingene er nå inne i en bilateral fase, der landene møtes for å drøfte hverandres innledende krav og åpningstilbud. Under drøftingene søkes partenes synspunkter utdypet, herunder begrunnelsen for de fremlagte krav og tilbud.

Vurderingen av hvilke områder vi skal gå videre med og hvilke saker vi ikke vil forfølge, er en naturlig del av forhandlingsprosessen, og vil være det også i forhold til Kenya. I denne vurderingen vil vi legge vekt på kenyanske synspunkter og de særskilte utfordringer Kenya står overfor. Foreløpig er det ikke avholdt noe bilateralt møte med Kenya i GATS-forhandlingene. Vi er heller ikke kjent med at Kenya har fremlagt noe åpningstilbud i forhandlingene.

På bakgrunn av den begrunnelsen som er gitt for spørsmålet vil jeg understreke at vi i alle våre anmodninger angående miljøtjenester uttrykkelig har poengtert at vi ikke tilstreber privatisering av offentlige tjenester. Det kan likeledes være grunn til å presisere at Norge ikke har fremmet krav vedrørende offentlige anskaffelser i GATS-forhandlingene.