Skriftlig spørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:199 (2003-2004)
Innlevert: 08.12.2003
Sendt: 09.12.2003
Besvart: 18.12.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Det tyder på at kommuner og foreldre unnlater å forsikre sine barn, det vil si det eksisterer antakeligvis svært ulike forsikringsordninger for skolebarn i Norge. Mange foreldre stoler på at dette ivaretas av det offentlige. En av konsekvensene er at mange skolebarn ikke er forsikret.
Hva har statsråden tenkt til å gjøre med dette?

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Stortinget vedtok 6. februar 2003 følgende anmodningsvedtak (nr. 245):

"Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget i løpet av 2003 med forslag til ansvarsordninger som sikrer elever og lærlinger i grunnskolen og videregående opplæring, barn i barnehager og studenter ved ulykker som rammer den enkeltes liv og helse. Ordningen bør ses i lys av de forslag som fremmes i Yrkesskadelovutvalget."

Barne- og familiedepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet gav følgende svar:

"Yrkesskadeutvalget skulle lagt fram sin utredning 1. mai 2003, men prosessen har blitt forsinket. Trolig legger utvalget fram utredningen i løpet av høsten 2003. Departementene finner det hensiktsmessig å avvente vårt arbeid med forsikringsordninger for barn i barnehage, elever, lærlinger og studenter inntil Yrkesskadeutvalget er ferdig med utredningen."

Yrkesskadeutvalget har ennå ikke lagt frem sin utredning, men forventes å gjøre det i begynnelsen av 2004. På bakgrunn av hva utvalget kommer frem til i sin utredning, vil jeg ta stilling til det videre arbeidet med forsikringsordninger for elever og lærlinger i grunnskolen/videregående opplæring og studenter.