Skriftlig spørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:223 (2003-2004)
Innlevert: 15.12.2003
Sendt: 15.12.2003
Besvart: 19.12.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Eidsvoll tingrett behandler et søksmål fra 26 gardermobeboere mot Oslo Lufthavn (OSL). Kravet gjelder erstatning for tap av utemiljø og nattesøvn etter granneloven. I Romerikes Blad 11. desember fremgår at den statseide bedriften OSL vil bruke 6,8 mill. kr til advokat for i praksis å nedkjempe krav fra folk som rammes av støy. Beløpet utgjør langt mer enn de 26 vil kunne oppnå i erstatning om de vinner saken.
Mener statsråden dette er akseptabel bruk av offentlige ressurser?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Det er Oslo Lufthavn AS (OSL) og selskapets organer er rette vedkommende til å vurdere ressursbruken i saken. I alt 223 naboer har tatt ut søksmål mot OSL med krav om erstatning etter granneloven. OSL har hatt advokatbistand fra forliksklage ble tatt ut, og kartlagt forholdene for alle disse. Partene i saken har samarbeidet om å først behandle saken for 26 utvalgte eiendommer som er representative, for derigjennom å forenkle behandlingen av de øvrige.

OSL har under utbyggingsperioden av Gardermoen og den senere drift hatt et omfattende arbeid med å ivareta både naboenes og lufthavnens rettmessige interesser i forhold til de miljøkrav som myndighetene i forskjellige sammenhenger har stilt. Jeg legger til grunn at OSL ivaretar sine oppgaver også i denne saken.